دبيرستان دوره دوم پسرانه برهان
مدیریت
 
آقای جعفر نقوی
موسس مجتمع آموزشی برهان
 
 
 
 
 
 
آقای محمد کلانترزاده
مدیر دوره دوم متوسطه غیردولتی برهان