دبيرستان دوره دوم پسرانه برهان
  رتبه های برتر جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان  
 
 
 
 
 
دستاوردهای مدرسه